KALKULATOR DOBORU POMPY CIEPŁA FOXAIR

Określ lokalizację

Zalecany minimalny punkt biwalentny: -8°C
  • Strefa I -16 st. C
  • Strefa II -18 st. C
  • Strefa III -20 st. C
  • Strefa IV -22 st. C
  • Strefa V -24 st. C

Określenie rodzaju szacowania cieplnego

Rekomenduje się obliczenie zapotrzebowania na ciepło dla budynku co najmniej dwoma/ trzema metodami.
kW

Analiza energetyczna budynku

°C
Temperatura poniżej której dostarczamy ciepło do budynku
°C
Obliczenia zakładają około 50 l/os na dzień wody o temperaturze 45°C.
°C
°C
°C
Krzywa grzewcza- temperatura wody grzewczej zależna od temperatury zewnętrznej
Stałowartościowa- stała wartość temperatury wody grzewczej

Wartości bez uwzględnienia grzałki elektrycznej

PompaSCOP (CO+CWU)Punkt biwalentny

Wartości z uwzględnienieniem grzałki elektrycznej

PompaSCOP (CO+CWU)Punkt biwalentny

Proponowany wybór pomp ciepła

Podawane w kalkulatorze dane są szacunkowe i należy je zweryfikować z obliczeniami wykonanymi dla konkretnego budynku przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami. FoxAIR nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z jego użytkowania.